Oppisopimusopiskelijan kilometrikorvaukselle uusi suositus, 0,33€/km

Suomen oppisopimusosaajat ry:n hallitus on kokouksessaan 21.4.2023 päättänyt antaa  koulutuksenjärjestäjille suosituksen oppisopimuksen opintososiaalisia etuuksia koskien.

Hallitus suosittelee oppisopimusopiskelijan kilometrikorvauksen suuruudeksi 33 senttiä kilometriltä.

Kelan määrittämä korvaustaso on ollut 1.7.2022 alkaen 0,33 €/km. Aiemmin korvaus oli 0,20€.

Lisätietoja antaa Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallitus