Lakimuutosehdotus vaarantaa alueellisen tasa-arvon

Kannanotto lakiin ammatillisesta koulutuksesta:

Lakimuutosehdotus vaarantaa Alueellisen tasa-arvon

Oppisopimus on kaikenikäisten joustava tapa hankkia ammatti tai kouluttautua uudelleen. OKM:n mukaan ammatillisessa koulutuksessa on vuosittain lähes 250 000 opiskelijaa, joista oppisopimusopiskelijoita 49 000. Koulutusmuoto on kustannustehokas, sillä oppisopimusopiskelija käy töissä ja on veronmaksaja. Oppisopimuksesta työllistyy hyvin, alle 20 % oli työttömiä vuoden kuluessa valmistumisesta (2014).

Valmisteilla oleva lakiuudistus heikentää oppisopimuskoulutuksen erityispiirteitä, kuten koulutustarjontaa kaikille aloille ja kaikkiin tutkintoihin koko valtakunnan kattavasti. Yritysten mahdollisuudet kouluttaa ja saada osaavaa työvoimaa muuttuviin tarpeisiin supistuvat.

Järjestämisluvan sitominen koulutuksen järjestäjän tutkintotarjontaan: Koulutusta haettava kaukaa

Nykyisellään oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ostavat teoriakoulutuksen, jota eivät itse tarjoa. Tämä mahdollistaa kaikkien ammatillisten tutkintojen tarjoamisen oppisopimuskoulutuksena ympäri Suomen.

Jos lakimuutos toteutuu:

  1. Alueellinen tasa-arvo etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella heikkenee, koulutustarjonnan kutistuessa vain niihin tutkintoihin, joihin koulutuksen järjestäjällä on oikeudet järjestämisluvan mukaan.
  1. Koulutustarjonnan kapea-alaistuminen lisää koulutuksen takia kasvukeskuksiin muuttamista ja paikallisen yritysten mahdollisuudet kouluttaa osaavaa työvoimaa heikkenevät.
  1. Yritysten kilpailukyky kärsii, eivätkä ne enää pysty nopeasti reagoimaan koulutuksella työ- ja elinkeinoelämän muutoksiin.

Rahoitus: Oppisopimuksesta ei saa tulla kakkosvaihtoehto

Oppisopimuksen rahoituksen tulee olla tasa-arvoinen muun ammatillisen koulutuksen kanssa, koska rahoitus on tärkein koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaava elementti. Jos rahoitus ei ole tasa-arvoinen, koulutuksen järjestäjä saattaa valita korkeamman rahoituksen koulutusmuodon, eikä työelämälähtöistä oppisopimusta, vaikka se olisi opiskelijan menestymisen kannalta paras vaihtoehto.

Koulutussopimus: Opiskelija uhkaa muuttua ilmaiseksi työvoimaksi

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen tulee täydentää toisiaan. Opiskelijaa ei saa käyttää ilmaisena työvoimana koulutussopimuksella. Koulutussopimus täytyy rajata kestoltaan siten, että se on enintään puolet henkilökohtaisesta kehittämissuunnitelmasta. Rajaus sitouttaa työnantajan koulutustehtävään.
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry

Tarmo Välikoski                                                                                    
Puheenjohtaja Opso ry
Puh. 0500 480 186
tarmo.valikoski@omnia.fi

OPSO ry – Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry edistää oppisopimusopiskelijoiden, työnantajien/yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden yhteisiä etuja.