Kyselytunnit kysymykset syysseminaarissa Haikossa 8.11.2019

Haikon kartanon syysseminaarin kyselytunnin kysymykset nähtäville etukäteen.

Opso ry syysseminaari, Porvoo

Riikka Vacker/OPH

Mari Pastila-Eklund/OKM

 

Opiskelijan edellytykset

1.Olen osa-aikaeläkkeellä, voinko hakea oppisopimuspaikkaa? Voiko oppisopimuksen aloittaa, vaikka on eläkkeellä?

2.Vaaditaanko oppisopimuskoulutukseen haluavalta maahanmuuttajalta jokin tietty suomen kielen taso, esim. B?

Opintovapaa ja uusi työnantaja

3.Voinko jäädä opintovapaalle nykyisestä työstäni ja kouluttautua uuteen ammattiin toisella työnantajalla?

Opintojen sisältö

4.Voinko opiskella oppisopimuksella ”Psykoterapian perusteet”?

5.Voiko neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta suorittaa oppisopimuksella?

6.Onko ok tehdä (lyhyt) oppisopimus ilman näyttöä?

a)Eli opiskelija hankkii osaamista johonkin tiettyyn tutkinnon osaan, mutta joko ei saa kaikkea osaamista vielä hankittua oppisopimuksensa aikana tai ei jostain syystä saada näyttöä järjestymään ko. työpaikalla (ja järjestetään mahdollisuus näyttöön mahdollisimman pian näyttöön jossakin muualla)

b)esim. kesäoppisopimukset tai muut lyhyet työsuhteet, joissa selvästi oppisopimuksen ehdot täyttyvät ja osaamista hankitaan tiettyyn tutkinnon osaan

Oppisopimus ulkomailla

7.Voiko oppisopimuksella opiskella ulkomailla, Euroopassa, ulkomaisessa yrityksessä?

8.Olisin kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta. Kyseessä lähihoitajan koulutus. Minun kotipaikkani on Rovaniemi, mutta tällä hetkellä olen töissä Espanjassa hammashoitolassa. Onko mahdollisuutta suorittaa oppisopimuskoulutusta Espanjassa vai pitääkö työpaikan olla Suomessa?

9.Kyse on ulkomailla suoritettavasta oppisopimuksesta. Eli suomalainen yritys, mutta työ tehdään ulkomailla (seurakunta). Mitä pitää ottaa huomioon palkanmaksussa ja koulutuskorvauksissa?

10.Mitä tarkoittaa kv-oppisopimukset Ahvenanmaalle? Olemme tehneet sinne tavallisia oppisopimuksia.

11.Voiko yrittäjäsopimuksen tehdä yrittäjälle, jonka pääasiallinen toiminta on ulkomailla?

Työpaikan edellytykset

12.Onko oppilaitoksen henkilökunnalla mahdollisuus suorittaa tutkinto omassa talossa vai pitääkö hakeutua muualle?

13.Voiko koulutuksen järjestäjä hankkia laajalla luvalla koulutusta oman organisaationsa (ammattiopisto) yksittäiselle jäsenelle, jos kyseistä koulutusta ei olen muualta omalla alueella saatavissa tai jos on muu hyvä peruste?

14.Käykö henkilöstövuokrausyritys työnantajaksi?

15.Voiko valtion virkasuhteessa oleva aloittaa oppisopimuskoulutuksen?

Yrittäjyys

16.Jos yritys on osakeyhtiö, mikä on oltava omistusosuus, jotta voi tehdä yrittäjän oppisopimuksen?

17.Voiko oppisopimuksen sopia yksityishenkilö, jolla ei ole Y-tunnusta, mutta hoitaa työntekijän vakuutuksen ja maksaa TES mukaista palkkaa?

18.Harkitsen tutkinnon suorittamista oppisopimuksella. Oppisopimuspaikkani olisi yritys, josta omistan 14%. Voiko oppisopimuspaikkana olla yritys, josta koulutettava omistaa pienen osuuden?

19.Olen päätoiminen yrittäjä ja saan starttirahaa vuoden loppuun saakka. Vaikuttaako oppisopimus starttirahaani?

20.Voiko yrittäjälle solmia koulutussopimuksen omaan yritykseensä?

21.Onko yrittäjän oppisopimuksiin välttämätöntä nimetä työpaikkaohjaaja?

Opintososiaaliset etuudet

22.Onko opetuspäiviltä maksettava päiväraha ja mahdollinen perheavustus veronalaista tuloa?

23.Oppisopimusopiskelijalla on oikeus saada opso-edut näyttöpäiviltä. Onko myös siinä tapauksessa, että näyttö toteutuisi jostain syystä opson päätyttyä ja oikeus etuihin (palkaton pv, yli 10 km jne)?

Sopijaosapuolet

24.Eikö nykyisin oppisopimuksessa ole kolme osapuolta, ei neljä?

25.Miksi oppisopimukseen kirjataan, onko työsuhteen laatu määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva? Oppisopimushan perustuu kuitenkin lain mukaan määräaikaiseen työsuhteeseen ja sen mukaan tulkitaan esim. koeajan pituus. Mikäli taustalla on toistaiseksi voimassa oleva juuri alkanut työsuhde, voi tulla ristiriitaa koeajan osalta, jos oppisopimus kestää vain muutaman kuukauden. (Esim. 3kk oppisopimus, mutta vastikään alkanut toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, johon halutaan 6kk koeaikaa.)

Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä ja koulutuksen hankinta

26.Mitä tässä yhteydessä tarkoittaa, kun ostaja / koulutuksen järjestäjä vastaa koulutuksesta ja koulutus voidaan kokonaisuudessaan ostaa toiselta? Mitä se tarkoittaa hoksin kannalta? Voidaanko hoks tehdä kokonaan kumppanin toimesta silloin?

27.Kun tutkinto on koulutuksen järjestäjän omassa luvassa, voiko koulutuksen järjestäjä hankkia tätä tutkintoa toiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla on myös järjestämislupa tähän tutkintoon, kun peruste on se, että itsellä ei ole resurssia/osaamista tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestämiseen? Voiko koulutuksen järjestäjä kilpailuttaa tällaisen tutkinnon laajalla luvalla hankittavaksi?

Koulutuspäivän pituus

28.Olemme pitäneet tähän saakka kiinni tiukasti 7 tunnin koulupäivistä. Jotkut opettajat haluavat lyhentää koulupäivien pituutta omavaltaisesti. Emme löydä enää perustetta työvoimakoulutuksen työ-/koulupäivän pituudesta. Mitä on tarvittava linjaus koulutuspäivän pituudesta? Työnantajat eivät maksa kyllä osittaisista vapaapäivistä.

29.Montako tuntia lähiopetuspäivän pituuden tulee olla, jotta se oikeuttaa opintososiaalisiin etuuksiin?

Oppisopimuksen muutokset tutkinnon perusteiden vaihtuessa

30.Oppisopimus on laadittu ajalle 1.10.2018-31.12.2019. Oppisopimus purkautunut 27.4.2019 ja opiskelija vaihtaa työpaikkaa. Uusi oppisopimus uudessa työpaikassa ajalle 28.4.-31.12.2019. Kyseisen tutkinnon perusteet, joiden voimassaolo päättyy 31.12.2018, muuttuivat vuoden 2019 alusta. Siirtymän päättyminen 31.12.2021 (Tämän perusteen mukaan aloitettu tutkinnon suorittaminen voidaan saattaa loppuun siirtymäajalla.)Voidaanko uusi sopimus tehdä vanhoihin tutkinnon perusteisiin vai siirtyykö opiskelija suorittamaan liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa ja osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan vanhoista opinnoista?

31.Opiskelija on opiskellut vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Kaikki osaamisen hankkiminen on tehty, vain näytöt puuttuvat. Opiskelija lähtee armeijaan vuodeksi. Saako hän tehdä tutkinnon loppuun (näytöt) armeijasta palattuaan vanhoilla tutkinnon perusteilla?

Koulutussopimus ja muut opinnot

32.Jos koulutussopimuksen aikana opiskelijalle suunnitellaan opintoja yhden päivän ajaksi oppilaitokseen esim. opiskeluvalmiuksia parantaviksi opintoihin liittyen, onko tämä tieto syytä kirjoittaa HOKSiin lisäksi koulutussopimukseen?

33.Jos näyttö ei poikkeuksellisesti toteudu oppisopimuksen tai koulutussopimuksen aikana, vaan se järjestetään erillisenä työpaikalla oppisopimuksen tai koulutussopimuksen päätyttyä, solmitaanko vakuutusturvan vuoksi esim. yksittäiselle /muutamalle päivälle opiskelijalle koulutussopimuksen?

34.Koskeeko oppisopimuksen työnantajaa koskevat ehdot/ vaatimukset myös koulutussopimustyönantajaa? Pitääkö koulutussopimuspaikan täyttää samat ehdot (olla y -tunnus). Näyttää siltä, että jossain määrin mennään entiseen malliin ja työnantajan ehdoista ei pidetä yhtä lailla kiinni mm. omakotirakennustyömaat ym.

Koulutus- ja oppisopimus

35.Voiko opiskelijalle tehdä voimassa olevan oppisopimuksen aikana lyhyen koulutussopimuksen (0 %:na rahoituksena)? Koskee siis tilanteita, joissa yhden tutkinnon osan suorittaminen (esim. kasvatus- ja ohjausalan at, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaminen) ei ole mahdollista oppisopimustyönantajan palveluksessa. Opiskelija olisi siis esim. kaupungin koulussa päivän töissä oppisopimuksen mukaisesti ja töiden jälkeen siirtyisi samalla koululla toimivan ulkopuolisen palveluntarjoajan iltapäiväkerhoon koulutussopimuksella. Kyseinen järjestely koskisi siis vain parin viikon mittaista jaksoa. Näin opiskelija olisi tuon ajan koulutuksen järjestäjän vakuutuksen alaisena.

Oppisopimus ja työsopimussäännökset

36.Lasketaanko oppisopimuskoulutuksessa työaikaan käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen lisäksi myös muissa oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen? Täyttyykö ammatillisen koulutuksen laissa mainittu keskimäärin vähintään 25 tunnin työaika esim. silloin, jos töitä 21 h/vko ja loput 4h/vko muissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen hankkimista (esim. oppilaitoksessa)? Mitä työaikalain mukaan lasketaan työaikaan oppisopimuskoulutuksessa?

37.Jos alla (taustalla voimassa oleva) olevassa työsopimuksessa on pidempi koeaika kuin puolet oppisopimuksen kestosta, merkitäänkö koeajaksi enintään puolet oppisopimuksen kestosta (max 6 kk) vai alkuperäisen koeajan päättymispäivä, vaikka se olisi pidemmälle kuin puolet oppisopimuksen?

Oppisopimus ja työsopimussäännökset

38.Onko oppisopimusopiskelijalla oikeus työsopimuslain 6 luvun 7 §:n mukaisesti työtodistukseen?

Rahoitus

39.Kuinka toimitaan tilanteessa, jossa opiskelijalla on samanaikaisesti ollut kaksi voimassa olevaa oppisopimusta eri koulutuksen järjestäjillä? Oppisopimusta solmiessamme emme siis olleet lainkaan tietoisia toisesta jo voimassa olleesta sopimuksesta, koska opiskelija ei tästä maininnut sanallakaan. Puretaanko sopimus takautuvasti alusta alkaen?

40.Opiskelijalla puuttuu tutkinnosta viimeinen näyttö tai arviointikeskustelu, mutta hän ei saa sitä tehdyksi oppiajan päättymiseen mennessä esim. lyhyen sairausloman johdosta. Pitääkö tässä tapauksessa oppiaikaa jatkaa vai voidaanko opiskelija merkitä ei läsnäolevana (ilmeisesti järjestelmään nk. nollarivisenä) oppiajan päättymisestä valmistumispäivään saakka?