Hallitus leikkaa ammatillisesta koulutuksesta – Oppisopimuskoulutus on edelleenkin hyvä diili kaikille osapuolille  

Hallituksen kehysriihen tulokset ovat herättäneet huolta ammatillisen koulutuksen toimijoiden keskuudessa. Vaikka hallitus oli luvannut olla leikkaamatta koulutuksesta, se leikkaa sata miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Leikkaus on tuntuva. Noin 5 prosenttia koko budjetista. Se tulee vaikuttamaan kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaan. 

On hienoa, että hallituksen leikkaus ei kohdistu oppivelvollisuusikäisiin nuoriin eikä ensimmäistä ammatillista tutkintoaan suorittaviin. Oppisopimusosaajina olemme kuitenkin harmissamme siitä, että leikkaus kohdistuu aikuisopiskelijoihin. Tärkeää on nyt, että emme lähde ajamaan ammatillista aikuiskoulutusta alas, vaan etsimme ratkaisuja leikkausten tuomiin haasteisiin. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tarvitaan edelleen. Ne toimivat jatko-opintoina monelle. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on oma tehtävänsä, mutta ne eivät korvaa ammatillista aikuiskoulutusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat tehokas keino kasvattaa ammattiosaamista ja syventää erikoisosaamista.  

Leikkausten keskellä on hyvä muistuttaa: ammattiosaamista ja työssä tarvittavaa erikoisosaamista on mahdollista hankkia oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on yksilöllinen, joustava ja kustannustehokas koulutusmuoto.  Se kohdistuu aina työelämän tarpeeseen. Opiskelija opiskelee palkallisessa työsuhteessa, eikä hänen tarvitse murehtia esimerkiksi aikuisopintotuen loppumista. Aina ei tarvitse suorittaa koko tutkintoa, vaan joskus voi tutkinnon osilla saada riittävän osaamisen työllistyäkseen uudelle alalle.  

Myös yrittäjälle voidaan solmia oppisopimus. Suomi on ainoa maa, jossa se on mahdollista. Yrittäjän oppisopimuksessa yrittäjä pääsee kehittämään omaa yritystoimintaansa ja saa tuekseen mentorin. Yrittäjä voi hankkia oppisopimuksella myös yrityksen toimialaan liittyvää osaamista.  

Ei romuteta oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta, vaan ratkotaan täysillä hallitusohjelmassakin kuvattua osaajapulaa. Oppisopimuskoulutuksen avulla työnantajilla on mahdollisuus löytää ja kouluttaa uusia työntekijöitä ja samalla säästää rekrytointikustannuksissa. Työnantajat voivat vaikuttaa suoraan opiskelijoiden koulutukseen ja varmistaa riittävän osaamisen. Tämä parantaa yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä helpottaa työntekijäpulasta kärsiviä yrityksiä.  

Oppisopimuskoulutuksella on myös yhteiskunnallinen merkitys. Se parantaa yksilöiden työllistymismahdollisuuksia ja auttaa vähentämään työttömyyttä. Se tukee talouskasvua tarjotessaan yrityksille työvoimaa. Oppisopimusopiskelija on koko opintojensa ajan veronmaksaja eli se on kustannustehokas tapa myös yhteiskunnalle. 

Kaiken kaikkiaan oppisopimuskoulutus on tärkeä osa Suomen koulutusjärjestelmää, ja sen vaikutukset ulottuvat laajasti eri toimijoiden välille. Oppisopimus on leikkausten jälkeenkin hyvä diili kaikille osapuolille! 

Anna Mari Leinonen
Suomen Oppisopimusosaajat ry, hallituksen puheenjohtaja
annamari.leinonen (at) keuda.fi
0401744523