Ansök om medlemskap

Föreningens medlemmar är egentliga medlemmar och understödsmedlemmar. Till föreningens egentliga medlemmar kan godkännas person, registrerat samfund eller stiftelse, som godkänner föreningens syfte.

Person
Personmedlem = 1 röst; personmedlemmen kan inte med fullmakt flytta sin röst åt en annan person.

Registrerat samfund eller stiftelse

Registrerat samfund eller stiftelse
Samfundsmedlem;
Samfundsmedlemmens antal röster bestäms utgående från mängden anmäld läroavtalspersonal så att man har en röst per anmäld person

Efter föreningens årsmöte 2019 och de nya stadgarna (3§):
har egentlig samfundsmedlem enligt medlemsavgiftsklass antingen 5 röster (under 1000 så), 10 röster (1000-2000 så) eller 15 röster (över 2000 så).

För att kunna använda samfundsmedlemmens röster vid föreningen möte, måste samfundsmedlemmen ge en fullmakt i ärendet i fråga till namngiven person.

Till understödsmedlem kan antas privat eller juridisk person, som ekonomiskt eller på annat sätt stöder föreningens verksamhet. Understödsmedlem har ingen rösträtt.

Egentliga och understödsmedlemmar betalar av årsmötet fastslagna anslutnings- och medlemsavgifter.

Om antagning av egentlig och understödsmedlem besluter föreningens styrelse.