Ennakkokutsu seminaariin 4.2.2020 Miten koulutus ja tutkimus vastaavat toimintaympäristön kriittisiin muutoksiin?

KALENTERIIN MERKITTÄVÄKSI SEMINAARI:

MITEN KOULUTUS JA TUTKIMUS VASTAAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN KRIITTISIIN MUUTOKSIIN?

TIISTAI 4.2.2020 KLO 10-15, Helsinki

Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, jolla valmistellaan pitkäjänteisiä linjauksia ja toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti:

  • koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
  • lapset ja nuoret voivat hyvin
  • koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta
  • Suomi on houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Selonteossa laaditaan koulutuksen ja tutkimuksen kokonaistarkastelu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. Selonteon valmistelua tuetaan mm. keskustelutilaisuuksin ja verkkoaivoriihen avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää valmistelun tueksi ja sidosryhmien kuulemiseksi 4. helmikuuta 2020 seminaarin, jossa haetaan tunnistettujen toimintaympäristön muutosten ja tulevaisuuden kiperien haasteiden vaatimia ennakkoluulottomia näköaloja koulutukseen ja tutkimukseen. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti teknologian kehitys ja työn murros, ympäristö ja luonnon tila, väestönmuutos sekä kansainvälisen järjestyksen murros. Seminaarissa kuullaan asiantuntija-alustuksia, minkä jälkeen haetaan yhteisellä työskentelyllä konkreettisia sisältöjä ja ehdotuksia selontekoon.

Lähetämme varsinaisen kutsun ilmoittautumisohjeineen sekä tarkempine ohjelmineen ja paikkatietoineen alkuvuonna 2020.

 

Parhain terveisin,

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Petri Haltia (petri.haltia@minedu.fi p. 02953 30096)