Den riksomfattande Läroavtalsveckan firas redan för fjärde gången – Kom med!

Läroavtalsveckan ordnas  i hela landet 5-11.10.2020

Tanken med läroavtalsveckan är att så många som möjligt får höra om läroavtalsstudier och de otaliga möjligheter till lärande i arbetslivet som finns.

Läroavtalsveckan ger en chans att tillsammans skapa synlighet för det bästa med lärande i arbetslivet. Speciellt för läroavtalsveckan i år är ett den inhemska fina uppfinningen Företagarens läroavtal, fyller 20 år.

Olika aktörer väljer själva hur veckans program ser ut och samarbete genomförs på olika håll i landet. Alla som är intresserade kan delta: utbildningsarrangörer, olika branschers arbetsgivare, läroavtalsstuderande, företagare, mentorer, arbetsplatshandledare, organisationer och föreningar. Vi uppmuntrar alla att ordna olika evenemang under veckan och att vara aktiva exempelvis med den egna regionens media.

Läroavtalssakkunniga i Finland rf uppmärksammar under Läroavtalsveckan förtjänstfulla insatser kring läroavtalsutbildningen. Följande kategorier belönas: läroavtalsstuderande, arbetsgivare, arbetsplatshandlledare eller mentorer och företagarstuderanden. För var och en kandidat görs en presentationsvideo. Utbildningsarrangörerna ombeds anmäla kandidater till tävlingen.

Välkommen med!

På föreningens vägnar

Virpi Spangar, styrelseordförande, Läroavtalssakkunniga i Finland rf