Ansökan som styrelsemedlem för Läroavtalssakkunniga i Finland r.f. är öppen

Förslag på medlem i styrelsen för Läroavtalssakkunniga i Finland r.f.

Föreningens medlemmar kan i förväg föreslå medlemmar som på årsmötet väljs in som medlemmar i styrelsen. Du kan genom ett e-postmeddelande till sekreteraren merja.happonen(at)sakky.fi sända ett fritt formulerat förslag till föreningens styrelse, senast 31.1.2021. Styrelsen har på årsmötet ett eget förslag till styrelsesammansättning och inkomna förslag från föreningsmedlemmar beaktas i mån av möjlighet.

Förslag på ärenden på årsmötet för Läroavtalssakkunniga i Finland r.f.

Medlemmar i föreningen kan föreslå ärenden som ska behandlas på årsmötet. Årsmötet hålls på distans 25.3.2021. Förslagen ska sändas senast 28.2.2021 till sekreteraren, merja.happonen(at)sakky.fi