Alle 20 -vuotiaiden ammatillisten perustutkintojen oppisopimusten korotettuihin koulutuskorvauksiin – tiedotepohja työpaikoille

Hyvä työnantaja, 

alle 20-vuotiaiden ilman toisen asteen tutkintoa olevien ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin saatavilla korotettuja koulutuskorvauksia eri puolilla Suomea

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä jaetaan 5 miljoonaa euroa vuona 2022 perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (A 673/2017) väliaikaisesti muutetussa 19 §:ssä säädetään, että alle 20- vuotiaan ilman toisen asteen tutkintoa olevan ammatillista perustutkintoa suorittavan nuoren ikä on tämä otettava huomioon kustannuksia korottavana tekijänä kustannuksia arvioitaessa.

Suomessa on oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnetty lisärahoitusta 73 koulutuksen koulutuksenjärjestäjälle eri puolille maata. Lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen.

Työnantajalle maksettava korotettu koulutuskorvaus koskee nuorta, joka on oppisopimuksen aloituspäivänä

  • ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija ja
  • on alle 20-vuotias ja
  • ei ole suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (L 502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (L 537/2017) tarkoitettua tutkintoa taikka niitä vastaavaa Ahvenanmaalla suoritettua tai ulkomaista koulutusta.

Kokeilun toteuttamiseksi on ammatillista koulutusta koskeva asetus väliaikaisesti muutetussa muodossa voimassa 1.1.2022 – 31.12.2024 välisenä aikana (A 1150/2021).

Työnantaja, jos mielenkiintosi heräsi ja haluat alle 20-vuotiaan nuoren oppisopimukseen, ole yhteydessä oman lähialueesi ammatilliseen oppilaitokseen ja kysy työnantajalle myönnettävistä koulutuskorvauksista.

Korotettujen koulutuskorvausten suuruus vaihtelee eri puolilla maata, koska oppilaitoksen saama lisärahoitus vaihtelee laskennallisesti nuorten oppisopimuslaisten määrän perusteella.