Ajankohtaista

Ajankohtaista

Här hittar du alla uppdaterade broschyrer och annat publicerat material som uppladdningsbara pdf-filer. Det är fritt att använda materialet.

Manual för mentorer 2022

Företagandets kriterier i läroavtalsutbildning för företagare 2022

Företagarens läroavtal-utbildningens servicestig 2022

Elektroniska broschyr (2023-2025)

Ajankohtaista

Ajankohtaista


  * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia/Obligatoriska fält

  Ajankohtaista

  OPSO – Läroavtalsutbildningsarrangörerna i Finland rf är en förening, som bl.a. befrämja samarbetet mellan föreningens medlemmar, förbättrar branschens allmänna verksamhetsförutsättningar och befrämja läroavtalsstuderandes, arbetsgivarnas/företagarnas och utbildningsorganisationernas gemensamma förmåner.

   

  FÖRENINGENS SYFTE ÄR ATT

  • Befrämja föreningens medlemmars samverksamhet och förbättra branschens allmänna verksamhetsförutsättningar
  • Befrämja läroavtalsstuderandes, arbetsgivares/företagarnas och utbildningsorganisationernas allmänna och gemensamma fördelar för läroavtalsverksamheten
  • Föreningen följer med läroavtalsutbildning och utvecklingen som stöder den.
  • Följer med lagstiftning och gör initiativ, förslag och ger utlåtanden, ställningstaganden
  • Föreningen arrangerar möten, utbildning, rådplägningsdagar tillsammans eller skilt med UKM och UBS sakkunniga, utnämner representanter inom läroavtalsutbildning till arbetsgrupper och olika kommissioner på begäran av UKM, UBS och andra arbetsgrupper.
  • Föreningen publicerar Osaaja-tidningen
  • Föreningen kan ta emot donationer, testamenten för att stöda verksamheten kan föreningen för sin verksamhet äga  fast eller lös egendom
  • Föreningen kan arrangera lotterier och penninginsamlingar (tillstånd)

  Ajankohtaista

  Föreningens medlemmar är egentliga medlemmar och understödsmedlemmar. Till föreningens egentliga medlemmar kan godkännas person, registrerat samfund eller stiftelse, som godkänner föreningens syfte.

  Person
  Personmedlem = 1 röst; personmedlemmen kan inte med fullmakt flytta sin röst åt en annan person.

  Registrerat samfund eller stiftelse

  Registrerat samfund eller stiftelse
  Samfundsmedlem;
  Samfundsmedlemmens antal röster bestäms utgående från mängden anmäld läroavtalspersonal så att man har en röst per anmäld person

  Efter föreningens årsmöte 2019 och de nya stadgarna (3§):
  har egentlig samfundsmedlem enligt medlemsavgiftsklass antingen 5 röster (under 1000 så), 10 röster (1000-2000 så) eller 15 röster (över 2000 så).

  För att kunna använda samfundsmedlemmens röster vid föreningen möte, måste samfundsmedlemmen ge en fullmakt i ärendet i fråga till namngiven person.

  Till understödsmedlem kan antas privat eller juridisk person, som ekonomiskt eller på annat sätt stöder föreningens verksamhet. Understödsmedlem har ingen rösträtt.

  Egentliga och understödsmedlemmar betalar av årsmötet fastslagna anslutnings- och medlemsavgifter.

  Om antagning av egentlig och understödsmedlem besluter föreningens styrelse.

   

   

  Ajankohtaista

  Puheenjohtaja / Ordförande

  Anna Mari Leinonen

  Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, rehtori
  Sibeliuksenväylä 55a 04400 Järvenpää
  Puh 040 1744523
  annamari.leinonen(at)keuda.fi

  Hallituksen jäsenet / Styrelsemedlemmar

  Anu Ahola
  Koulutuskuntayhtymä OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö
  Niittyrannantie 5
  90440 Kempele
  puh. 050 433 2871
  anu.ahola(at)osao.fi

  Satu Ahopelto
  Yrityspalvelupäällikkö
  Sedu, yritys- ja työelämäpalvelut
  Rastaantaival 2
  60200 Seinäjoki
  puh. 040 868 0800
  satu.ahopelto(at)sedu.fi

  Margit-Kristi Gasbarra
  Helsingin kaupunki
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Oppisopimuspalvelut
  PL 51309 (käyntiosoite Teollisuuskatu 23)
  00099 Helsingin kaupunki
  Puh. 09 310 83227, +358 50 322 6860
  margit.gasbarra(at)hel.fi

  Liisa Klinge
  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Yritys- ja työnantajapalvelut, Oppisopimuspalvelut
  Puh. 050 540 5309
  Hepolamminkatu 10
  33720 TAMPERE
  liisa.klinge(at)tampere.fi

  Marja Kivivuori
  SASKY koulutusyhtymä, oppisopimus- ja työelämäpalvelut
  Puh. 040 480 66 58
  Koulukatu 18
  33200 TAMPERE
  marja.kivivuori(at)sasky.fi

  Jouni Kyllönen
  Taitotalo
  Puh. 050 5416643
  Valimotie 8
  00380 HELSINKI
  jouni.kyllonen(at)taitotalo.fi

  Nella Niemelä, sihteeri / sekreterare
  Ava-akatemia
  Puh. 0400 7922 41
  Hitsaajankatu 20
  00810 Helsinki
  nella.niemela(at)akatemia.fi

  Maija Savolainen
  Savon ammattiopisto / Sakky Yrityspalvelut
  Puh. 044 785 3545
  Sammakkolammentie 2
  PL 87
  70101 KUOPIO
  maija.savolainen(at)sakky.fi

  Marjo Selkinen
  Rastor-instituutti, tutkinto- ja oppisopimuspalvelut
  Puh. 040 547 4731
  Revontulentie 7
  ESPOO
  marjo.selkinen(at)rastorinst.fi

  Heli Skantz
  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, POKE / Työelämäpalvelut
  Puh. 040 766 4063
  Piilolantie 17
  PL 41
  44100 ÄÄNEKOSKI
  heli.skantz(at)poke.fi

  Merja Tuomola
  Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu, oppisopimus
  puh. 040 199 4109
  PL 87
  Suoratie 1
  32800 KOKEMÄKI
  merja.tuomola(at)sataedu.fi

  Maria Wirtanen
  Optima, Läroavtalsutbildning
  Puh 044 7215333
  Trädgårdsgatan 30
  68600 Jakobstad
  maria.wirtane(at)optimaedu.fi

  Ajankohtaista

  OPSO – Läroavtalsutbildningsarrangörerna i Finland rf är en förening, som bl.a. befrämja samarbetet mellan föreningens medlemmar, förbättrar branschens allmänna verksamhetsförutsättningar och befrämja läroavtalsstuderandes, arbetsgivarnas/företagarnas och utbildningsorganisationernas gemensamma förmåner.

  FÖRENINGENS SYFTE ÄR ATT

  • Befrämja föreningens medlemmars samverksamhet och förbättra branschens allmänna verksamhetsförutsättningar
  • Befrämja läroavtalsstuderandes, arbetsgivares/företagarnas och utbildningsorganisationernas allmänna och gemensamma fördelar för läroavtalsverksamheten
  • Föreningen följer med läroavtalsutbildning och utvecklingen som stöder den.
  • Följer med lagstiftning och gör initiativ, förslag och ger utlåtanden, ställningstaganden
  • Föreningen arrangerar möten, utbildning, rådplägningsdagar tillsammans eller skilt med UKM och UBS sakkunniga, utnämner representanter inom läroavtalsutbildning till arbetsgrupper och olika kommissioner på begäran av UKM, UBS och andra arbetsgrupper.
  • Föreningen kan ta emot donationer, testamenten för att stöda verksamheten kan föreningen för sin verksamhet äga  fast eller lös egendom
  • Föreningen kan arrangera lotterier och penninginsamlingar (tillstånd)

  Ajankohtaista

  Företagarens läroavtal kan inte förverkligas utan en mentor. Det finns alltid ett behov av bra mentorer!

  Om du är intresserad av att vara mentor

  1. Kontrollera om du är behörig av att bli mentor
  2. Begär mer information om mentorskap från regionens läroavtalsanordnare
  3. Fyll i ansökningsformuläret (på finska)

  Ajankohtaista

  Ansök till utbildningen så här:

  Om villkoren för läroavtalsutbildning för företagare är uppfyllda, gör följande:

  1. Tänk på vad du vill studera. Vill du genomföra en yrkesexamen för företagare eller förvärva helt nya kunskaper? Läs mer om kriterierna för fristående examina.
  2. När du vet vad du vill studera eller vill diskutera dina alternativ, kontakta läroavtalsanordnaren i din region och beskriv din situation.
  3. Hitta en lämplig mentor. Diskutera ditt behov av stöd och fatta beslut om val av en mentor. Om du genomför en examen i företagande, behöver mentorn inte vara verksam inom samma bransch som du. Leta efter lämpliga personer i mentorsbanken.
  4. Meddela ditt val av mentor till regionens utbildningsanordnare.
  5. Utbildningsanordnaren hanterar avtalsfrågor, ger dig med teoriundervisning på läroanstalten och ingår ett läroavtal med dig.

  Du kan börja!

  Ajankohtaista

  Ansök till utbildningen så här

  Om villkoren för läroavtalsutbildning för företagare är uppfyllda, gör följande:

  1. Tänk på vad du vill studera. Vill du genomföra en yrkesexamen för företagare eller förvärva helt nya kunskaper? Läs mer om kriterierna för fristående examina
  2. När du vet vad du vill studera eller vill diskutera dina alternativ, kontakta läroavtalsanordnaren i din region och beskriv din situation.
  3. Hitta en lämplig mentor. Diskutera ditt behov av stöd och fatta beslut om val av en mentor. Om du genomför en examen i företagande, behöver mentorn inte vara verksam inom samma bransch som du. Du kan leta efter lämpliga personer i mentorsbanken.
  4. Meddela valet av mentor till utbildningsanordnaren.
  5. Utbildningsanordnaren hanterar avtalsfrågor, ger dig med teoriundervisning på läroanstalten och ingår ett läroavtal med dig.

  Du kan börja!