Höj dina kunskaper till nästa nivå!

Oavsett om du precis har börjat eller redan samlat en stor erfarenhet som företagare, kommer ett framgångsrikt slutförande av en läroavtalsutbildning eller vidareutbildning ge dig säkerhet i företagarskapet och bredda din verksamhet. Med läroavtalsutbildning utbildar du dig samtidigt som du arbetar i ditt företag. Företagarens läroavtalsutbildning bygger på en överenskommelse mellan företagaren och utbildningsanordnaren.

Företagare – höj dina färdigheter till en ny nivå med läroavtalet!

Du genomför utbildningen till 80 % genom att arbeta i ditt eget företag och de återstående 20 % på läroanstalten.

Med läroavtalet utökar du ditt nätverk och får nya idéer för ett framgångsrikt företagande. Du betalar endast examensavgiften (58 €), och får en värdefull utbildning utan andra studieavgifter.

Syftet med utbildningen är alltid att utveckla företaget och dess verksamhet. Med läroavtalet kan du antingen ta en yrkesexamen eller en företagsrelaterad examen.

Typiska situationer varför en företagare ska utbilda sig

  • Företaget har nyligen startat
  • Förändring på marknaden ger behov att utveckla eller diversifiera sina tjänster
  • Företaget växer och företagaren vill utveckla sina ledaregenskaper
  • Behöver stöd med företagsköp eller försäljning av företag
  • En önskan eller ett behov av att uppdatera sina yrkeskunskaper

Företagare i behov av mentor

En läroavtalsstuderande företagare är i behov av en mentor. Till hjälp kan till exempel den nationella mentorsbanken användas. En mentor behöver inte vara verksam i din bransch.

Mentorn åtar sig att vägleda och stödja dig i dina mål och att träffa dig regelbundet under hela utbildningsperioden som är ungefär 1,5 år. Hen bedömer dina framsteg och din inlärning, samt samarbetar med läroanstalten och utbildningsanordnaren i din region. Företagare som studerar genom läroavtalet ansvarar för kontakten med sin mentor. Ni träffas vid behov, vanligtvis ungefär var 4:e till 6:e vecka. Det lönar sig att hålla kontakt med mentorn också mellan mötena. Mentorn delar med sig av sin kunskap och erfarenhet, och uppmuntrar dig att gå vidare. Förhållandet är konfidentiellt.

Teoretiska studier

Som företagarstuderande i läroavtalsutbildning deltar du 1-4 dagar per månad i undervisning i teoretiska studier på läroanstalten. Du får på så vis undervisning från två källor (mentorn och skolan) och på det sättet nya färdigheter, nätverk, arbetsmetoder samt kvalifikationer i att hantera din verksamhet bättre.

GenoMförande av studierna

Ditt kunnande visar du under examinationstillfällen på arbetsplatsen. Godkända resultat vid examinationstillfällen leder så småningom till en examen.

Läroavtalskostnader för företagare

För läroavtalsutbildningen utgår ett engångsbelopp för företagaren i form av en examensavgift. Examensavgiften är 58 euro. För utebliven inkomst under den teoretiska delen av utbildningen (1-4 dagar per månad) kan man ansöka om ersättning från din regions utbildningsanordnare i form av studiesociala förmåner. Studerande kan även få ersättning för resor och inkvartering. Fördelarna är lagstadgade och skattefria.

Villkor för läroavtalsutbildning för företagare

Du kan genomföra en läroavtalsutbildning i ditt eget företag om följande villkor är uppfyllda:

  • Du arbetar huvudsakligen (minst 25 timmar/vecka) i ditt företag
  • Du har vid uppstart av företaget registrerat företagsverksamheten till skattemyndigheterna
  • Ditt företag har ett momsregistreringsnummer
  • Du betalar företagarens pensionsförsäkring
  • Ditt företag finns registrerat i förskottsbetalningsregistret och/eller momsregistret