Läroavtalsutbildning på nuvarande arbetsplats?

Berätta för din arbetsgivare att:

  • Ett läroavtal är avgiftsfritt för arbetsgivaren och arbetstagaren fortsätter på arbetet som normalt. Du får handledning av en arbetsplatshandledare som är utsedd av din arbetsgivare.
  • Om läroavtalsutbildningen uppskattas orsaka kostnader för arbetsgivaren, betalar utbildningsanordnaren arbetsgivaren utbildningsersättning på det sätt som överenskoms i det avtal om ordnande av läroavtalsutbildning som de ingår. Gällande läroavtal som leder till en examen betalas en ersättning mellan 0–250 euro per månad (t.o.m. 350€/mån) och för tilläggsutbildningar betalas en ersättning 0-200 euro per månad.
  • I läroavtalet ingår ofta även studier på läroanstalten samt studier i virtuella studiemiljöer. Mängden av dessa studiedagar varierar, men kan vara i genomsnitt t.ex. en till fyra dagar per månad. Ifall det betalas lön för dessa dagar eller inte, avgör arbetsgivaren. Som studerande har du rätt till dagpenning eller familjebidrag, om du inte för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.
  • arbetsgivaren får en motiverad arbetstagare, som utstrålar ny energi på arbetsplatsen, är färdig att lära sig via konkreta arbetsuppgifter och är tack vare utbildningen ännu mer kunnig och professionell i sina arbetsuppgifter.
  • Ni kan tillsammans med arbetsgivaren besöka den närmaste läroavtalsanordnaren och diskutera olika möjligheter innan ni gör beslut om saken.