Vill du bli en mentor?

Företagarens läroavtal kan inte förverkligas utan en mentor. Det finns alltid ett behov av bra mentorer!

Om du är intresserad av att vara mentor

  1. Kontrollera om du är behörig av att bli mentor
  2. Begär mer information om mentorskap från regionens läroavtalsanordnare
  3. Fyll i ansökningsformuläret (på finska)