OPSO – Läroavtalssakkunniga i Finland rf.

OPSO – Läroavtalsutbildningsarrangörerna i Finland rf är en förening, som bl.a. befrämja samarbetet mellan föreningens medlemmar, förbättrar branschens allmänna verksamhetsförutsättningar och befrämja läroavtalsstuderandes, arbetsgivarnas/företagarnas och utbildningsorganisationernas gemensamma förmåner.

 

FÖRENINGENS SYFTE ÄR ATT

  • Befrämja föreningens medlemmars samverksamhet och förbättra branschens allmänna verksamhetsförutsättningar
  • Befrämja läroavtalsstuderandes, arbetsgivares/företagarnas och utbildningsorganisationernas allmänna och gemensamma fördelar för läroavtalsverksamheten
  • Föreningen följer med läroavtalsutbildning och utvecklingen som stöder den.
  • Följer med lagstiftning och gör initiativ, förslag och ger utlåtanden, ställningstaganden
  • Föreningen arrangerar möten, utbildning, rådplägningsdagar tillsammans eller skilt med UKM och UBS sakkunniga, utnämner representanter inom läroavtalsutbildning till arbetsgrupper och olika kommissioner på begäran av UKM, UBS och andra arbetsgrupper.
  • Föreningen publicerar Osaaja-tidningen
  • Föreningen kan ta emot donationer, testamenten för att stöda verksamheten kan föreningen för sin verksamhet äga  fast eller lös egendom
  • Föreningen kan arrangera lotterier och penninginsamlingar (tillstånd)