Nyanställning med läroavtal

Om du vill anställa ny personal genom läroavtal, gör så här:

  1. Kontrollera om din arbetsplats lämpar sig för läroavtalsarbete eller fråga på läroavtalsbyrån i din region.
  2. Om du inte redan har en lärling, kan du söka efter en lämplig kandidat t.ex. i TE-byråns tjänst CV-netti.
  3. Publicera en annons på webbtjänster för platsannonser, t.ex. Duunitori, Mol.fi och Oikotie. När du hittat en lämplig studerande ska du senast ta kontakt med regionens läroavtalsbyrå. Fundera på huruvida det för bägge parter vore rimligt att prova om arbetsplatsen respektive den studerande är lämpliga för varandra* eller om du sluter ett avtal på minst fyra månader med din blivande läroavtalsstuderande.
  4. Kontakta läroavtalsbyrån i din region.

*Prövotid för bedömning av lämplighet

Arbetsgivaren respektive den studerande får möjlighet att bedöma lämpligheten av ett läroavtal utan tvång att förbinda sig. Det sker i form av en praktikperiod på 1–6 månader under vilken den studerande inte är anställd. Prövotiden är ett praktiskt sätt både för den studerande och för arbetsgivaren att ta reda på hur väl parterna lämpar sig för varandra och huruvida ett läroavtal vore en fungerande lösning.

Under praktikperioden ser arbetsgivaren om den studerande är engagerad i arbetet och hur motiverad personen är att lära sig mer. Praktikperioden ger också möjlighet att ta reda på om den studerande lämpar sig för arbete inom branschen, hur personen platsar i arbetsgemenskapen samt vilken hennes inställning är. För mer information kontakta läroavtalsbyrån i din region.