Utbilda personal med hjälp av läroavtal

Läroavtal är en flexibel möjlighet då du vill utbilda din personal för nya uppgifter, utveckla arbetstagarnas kunnande och yrkeskompetens samt då du behöver skräddarsydd utbildning som leder till en examen för flera personer.

Då du vill utbilda personal med hjälp av läroavtal, gör så här:

  1. Fundera:
    – Vilket är utbildningsbehovet: hel examen eller en examensdel?
    – Hur många arbetstagare behöver utbildning?
    –  Vem kunde fungera som arbetsplatshandledare?
  2. Ta kontakt med din lokala läroavtalsanordnare som handleder dig vidare.