För studerande

Hitta närmaste läroavtalsanordnare

  • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto, Työelämäpalvelut Oppisopimus
  • Suomen ympäristöopisto Sykli, Oppisopimuspalvelut
  • Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Vuoksi, Oppisopimuspalvelut
  • Vantaan ammattiopisto Varia, Työelämäpalvelut