Läroavtalsveckan 2022 – Nu är det hög tid att premiera framtidens aktörer!

Nu belönas år 2022:s läroavtalsstuderande, arbetsgivare, mentor och arbetsplatshandledare!

Den riksomfattande läroavtalsveckan firas 3-9.10.2022. I samband med läroavtalsveckan premierar Läroavtalssakkunniga i Finland r.f. igen duktiga läroavtalsstuderanden och arbetsgivare, en arbetsplatshandledare, en mentor och en företagare på läroavtal. Ställ upp som kandidat eller föreslå en kandidat! Kandidaterna presenteras genom en video.

Kandidatkategorier

  • Kategori 1: Årets läroavtalsstuderande  (2 st.)
  • Kategori 2: Årets läroavtalsarbetsgivare (2 st.): under 20 anställda och över 20 anställda
  • Kategori 3: Årets arbetsplatshandledare (1 st.) och årets mentor (1 st)
  • Kategori 4: Årets företagare på läroavtal (1 st.)

Tävlingstid

Ansökningarna lämnas in före 21.9.2022 med bifogad ansökningsblankett

Ansökning

De premierade utses inom fyra olika kategorier. Alla läroavtalsstuderandena (även företagarstuderanden) ska ha avlagt sin examen under år 2022 FÖRE tävlingstidens utgång. En utbildningsanordnare kan föreslå en kandidat per kategori. I kategori 2 och 3 kan dock föreslås två kandidater enligt kategorins beskrivning.

Utbildningsanordnaren ska i förväg meddela kandidaterna att videorna är offentliga.

Ansökan/presentationsvideo

Ansökan görs som en video som är max 3 minuter lång, längre än 3 minuter långa videon godkänns inte. Hur videon förverkligas är fritt. En kandidat anmäls med en elektronisk blankett och videolänken tillfogas ansökan.

Ansökan kan lämnas här

Alla videor samlas på den offentliga YouTube-kanalen som Oppisopimus.fi har. Videorna syns även på sociala medier i samband med den nationella läroavtalsveckan 3-9 oktober 2022. Informativt ljud i videorna presenteras även som text. Kom alltså ihåg textningen i ansökan!

Videona ska vara offentliga så att de kan synas på videospellistan för Oppisopimus.fi:s YouTube-kanal.

I början av videon ska följande text ingå:  

Oppisopimuspalkittavat 2022 ehdokas: tävlingskategorin t.ex. årets läroavtalsstuderande och personens/företagets namn:

Exempelvis: ”Oppisopimuspalkittavat 2022 -ehdokas: årets läroavtalsstuderande, Onni Oppivainen, Läroatalsföretaget Ab”

Val av vinnare

För varje kategori görs ett förhandsval av 3-5 videoansökningar och de videorna presenteras för juryn. Juryn utser de slutliga vinnarna och kan också ge hedersomnämnanden i alla kategorier.

Var med och delta!

Något att fråga om tävlingen?

E-posta din fråga till virpi.spangar@osao.fi