Uppgifter om medlemskap i Suomen Oppisopimusosaajat ry

Årsmötet – förslag på medlem till OPSO rf:s styrelse

Årsmötet för Läroavtalssakkunniga i Finland r.f. ordnas 23.3.2023 i samband med vårseminariet i Tavastehus. Föreningens medlemmar kan i förväg inför årsmötet föreslå valbara medlemmar till styrelsen. Ett fritt förslag kan lämnas till föreningen senast 31.1.2023 till adressen nella.niemela@akatemia.fi . Styrelsen gör ett eget förslag till årsmötet och inkomna förslag av medlemmarna beaktas i mån av möjlighet.

Förslag på ärenden som ska behandlas på OPSO rf:s årsmöte

Föreningens medlemmar kan föreslå ärenden som ska behandlas på årsmötet 23.3.2023. Förslagen ska finnas hos sekreteraren nella.niemela@akatemia.fi senast 15.2.2023.

Vårseminarium 2023

Vårseminariet ordnas 23-24.3.2023, boka datumet i kalendern och följ vår information på webben!

Läroavtalssakkunniga i Finland r.f., styrelsen tackar för samarbetat 2022!

Virpi Spangar, Läroavtalssakkunniga i Finland r.f., styrelseordförande
050 520 8854, virpi.spangar@osao.fi