Opso Rf:s Vårseminarium 23-24.3.2023

Anmälan och priser

Vårseminariets pris (pdf)

Mera information om anmälan: tiedottaja@oppisopimus.fi

Förfrågningar om medlemskap: nella.niemela@akatemia.fi

Plats

To-fr 23-24.3.2022
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4, 01510 Vanda

Program

Torsdag 23.3. 2023

11.30-12.30 Lunch

Kraften ligger i samarbetet

12.30–12.40 Seminariet öppnas, Virpi Spangar, ordförande, styrelsen för Läroavtalssakkunniga i Finland r.f.
12.40–13.00 En hälsning från undervisnings- och kulturministeriet, överdirektör Petri Lempinen, undervisnings- och kulturministeriet
13.00–14.15 Workshopsarbete om aktuella frågor inom läroavtalsutbildningen, styrelsemedlemmarna leder arbetet

Kaffepaus

14.45 – 16.00 Resultaten av workshopsarbete
Undervisningsråd Mari Pastila-Eklund, undervisnings- och kulturministeriet, och undervisningsråd Riikka Vacker, Utbildningsstyrelsen, svarar på frågor och åsikter framkomna i workshopsarbetet.

Kort paus

16.00-16.30 Kohti TE24 uudistusta, direktör Annukka Sojonen, Helsingfors invandrings- och sysselsättningsärenden
17.30 Läroavtalssakkunniga i Finland rf., årsmöte, granskning av medlemskap börjar kl. 17

20.00 Buffemiddag

Fredag 24.3.2023 

Internationalism och läroavtalsutbildning

9.00–9.20 Työnantajan näkökulma kansainvälisyyteen, ledande sakkunnig Mikko Valtonen, Centralhandelskammaren
9.20 – 9.40 Osaamiskartoituksen hyödyntäminen maahan muuttaneiden työllistymisen edistämisessä, specialplanerare Laura Koivisto-Khazaal, Invandring och integration / Nylands NTM-central

Paus

10.00-11.00 Kansainvälisen työvoiman rekrytointi – förundersökning, yrkesutbildningsråd Timo Karkola
11.00-11.30 Kommenttipuheenvuoro, vicerektor Hellevi Lassila, Sedu
11.30-11.40 Vill ni bästa åhörare kommentera det som sagts?
11.40-11.50 Den nya styrelsen presenterar sig
11.50–12.00 Sammanfattning, ha en trygg hemfärd, ordförande Virpi Spangar, Läroavtalssakkunniga i Finland r.f.

12.00 Seminariet avslutas
12.00–13.00 Lunch

Ändringar är möjliga.

Program (pdf)

Inkvartering

Inkvartering ingår inte i seminariepriset, men du kan enligt bokningsläget boka ett hotellrum till rabatterat pris på konferenshotellet genom koden nedan.

www.scandichotels.fi kod: FIARB