Hälsningar från årsmötet

Årsmötet för Läroavtalssakkunniga i Finland r.f. ordnades via nätet 21.3.2022. På mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Dessutom fattades beslut om att via FRK skänka 2050€ till offren för kriget i Ukraina. 

På mötet presenterades bokslut, verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande  för år 2021. Enligt revisorerna var verksamheten klanderfri. Bokslutet fastställdes  och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

På årsmötet behandlades kommande års verksamhetsberättelse och budget och anslutnings- och medlemsavgifterna fastställdes.

Medlemsavgifter för år 2022

Samfundsmedlemmar

 • anslutningsavgift för nya medlemmar 250€
 • samfundsmedlemsavgiften bibehålls d.v.s.
  • 125€/ år då anordnartillståndet omfattar < 1000 studerandeår
  • 250€/år då anordnartillstånd omfattar 1000-2000 studerandeår
  • 375€/år då anordnartillstånd omfattar > 2000 studerandeår.

Medlemsavgift för personmedlemmar och understödsmedlemmar

 • 20€/år

Läroavtalssakkunniga i Finland r.f. , styrelsen för år 2022

Antal styrelsemedlemmar slogs fast till 13 inklusive ordförande. Verksamhetsperioden för styrelsen är år 2022.

Virpi Spangar, koulutuskuntayhtymä OSAO i Uleåborg, valdes till styrelsens ordförande.

Medlemmar som fortsätter i styrelsen:

 • Liisa Klinge, Tampereen seudun ammattiopisto, Tammerfors
 • Anne Vuorinen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Järvenpää
 • Anu Haapasalo, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Karleby
 • Heli Skantz, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Äänekoski
 • Jouni Kyllönen, AEL-Amiedu OY, Taitotalo, Helsingfors
 • Marjo Selkinen, Rastor-instituutti ry, Helsingfors
 • Mia Malmsten, Vamia, Vasa
 • Merja Tuomola, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Björneborg
 • Margit Gasbarra, Helsingfors stad, Helsingfors

Nya styrelsemedlemmar:

 • Marja Kivivuori, SASKY koulutuskuntayhtymä, Sastamala
 • Nella Niemelä, Ava –akatemia, Helsingfors
 • Maija Savolainen, Savon koulutuskuntayhtymä, Kuopio

Ett stort tack för år 2021 till ordförande Liisa Klinge och till dem som avslutar styrelsearbetet Mirka Kuitunen från Ava-akatemia och Merja Happonen från SAKKY.

Välkommen med Marja, Nella och Maija!

Virpi Spangar / Koulutuskuntayhtymä OSAO, Virpi.Spangar@osao.fi, Oulu och Kaisa Määttänen, tiedottaja@oppisopimus.fi