Erfaren företagare

Ansök till utbildningen så här:

Om villkoren för läroavtalsutbildning för företagare är uppfyllda, gör följande:

  1. Tänk på vad du vill studera. Vill du genomföra en yrkesexamen för företagare eller förvärva helt nya kunskaper? Läs mer om kriterierna för fristående examina.
  2. När du vet vad du vill studera eller vill diskutera dina alternativ, kontakta läroavtalsanordnaren i din region och beskriv din situation.
  3. Hitta en lämplig mentor. Diskutera ditt behov av stöd och fatta beslut om val av en mentor. Om du genomför en examen i företagande, behöver mentorn inte vara verksam inom samma bransch som du. Leta efter lämpliga personer i mentorsbanken.
  4. Meddela ditt val av mentor till regionens utbildningsanordnare.
  5. Utbildningsanordnaren hanterar avtalsfrågor, ger dig med teoriundervisning på läroanstalten och ingår ett läroavtal med dig.

Du kan börja!